Göm meny

Gunnar Fogelbergs Pris

Gunnar Fogelberg

Redaktören för Månadens Problem, universitetsadjunkt Gunnar Fogelberg, avled hastigt under julhelgen 2001. Tävlingen Månadens Problem tillkom på Gunnars initiativ 1999 och sköttes av honom själv fram till hans bortgång. Uppgiften passade honom utmärkt eftersom han var en skicklig och entusiastisk problemlösare och problemkonstruktör. Titta gärna på Gunnars samlade problem för åren 1999, 2000 och 2001. Han fick här också tillfälle att utnyttja sin mycket stora allmänbildning och sin beläsenhet inom matematik och matematikens historia. Det sista var en av Gunnars stora passioner.

Månadens Problem har betytt mycket för institutionens kontakter utåt, med gymnasielever och matematikintresserade i allmänhet. Tävlingen kommer att leva vidare och drivas av en tävlingskommitté.

För att hedra Gunnars minne har institutionen i samråd med hans anhöriga beslutat att instifta ett bokpris inom tävlingen i hans namn. Vinnaren i tävlingen får priset i form av en bok om matematik eller matematikens historia. Priset har till största del finansierats genom en insamling bland släkt och vänner till Gunnar.

Lars-Erik Andersson


Sidansvarig: jana.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03