Göm meny

Månadens Problem

Tävla och vinn Gunnar Fogelbergs Pris!

Vi samlar lösningar under hela terminen (februari-maj samt september-julnötter) och väljer sedan upp till tre vinnare. Under sommaren (juni-augusti) väljer vi en vinnare. De bästa lösningarna vinner! Man kan alltså vinna även om man bara skickar in en lösning.


Julnötter 2014

Arbeta med problemen och skicka in ditt lösningsförslag senast den 31 januari 2015.

Det räcker att lösa ett problem för att vara med och tävla.

1. För vilka heltal A har ekvationen x3 - A2x - 2015 = 0 minst en heltalslösning?

2. Jultomten och renen Rudolf tränar inför Julafton. Tomten börjar åka skidor. Två minuter senare börjar Rudolf springa efter Tomten och springer ifatt honom efter 1km. Båda fortsätter vidare mot vändpunkten vid 5km. Rudolf kommer dit först, vänder och springer mot Tomten. De möts exakt 20 minuter efter att Tomten började åka. Bestäm Jultomtens och Rudolfs hastighet i km/min.

Februari 2015

Skicka in ditt lösningsförslag senast den 28 februari 2015.
Två konservburkar har exakt samma form och är gjorda av samma plåt. De är båda helt fyllda med olja. Den större burken är 40cm hög och tillsammans med innehållet väger 7kg. Den mindre burken är 30cm hög och tillsammans med innehållet väger 3kg. Hur mycket väger burkarna när de är tomma?

Enbart problem för utskrift.


November 2014

Här är problem och lösning.


Vinnare

Vinnare för Vårterminen 2014 blev Fredrik Helders. Han får en bok om matematik.


Tidigare problem, lösningar och vinnare

1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014


Om Månadens Problem

Matematiken utgör en mycket gammal del av människans kultur. Långt tillbaka i forntiden formulerade (och löste) den tidens matematiker problem för det intellektuella nöjets skull. Som ett komplement till vad skolan erbjuder vill vi ge dem som gillar utmaningar eller tävlingar problem att arbeta med och förhoppningsvis lösa. Inte för att vi tycker att det finns för litet underhållning i världen, utan för att problemlösning är ett förnämligt sätt att utveckla den egna matematiska förmågan.

Månadens Problem är avsett för gymnasister. Du är välkommen att skicka in din lösning till oss för bedömning före varje månadsskifte. Tänk på att redovisa din tankegång klart och tydligt. Skriv också namn, adress och skola. Författarna till de bästa lösningarna under en termin eller under sommaren belönas med Gunnar Fogelbergs Pris i form av en bok om matematik eller matematikens historia. Juryns beslut är utan appell. Skicka Ditt bidrag med e-post eller vanlig post:

manadens@mai.liu.se
 
Månadens Problem
Matematiska institutionen
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Ansvarig för Månadens Problem är Jana Björn.


Kontakt och länkar

Vill du veta mera om matematikstudier, antagningskrav och dylikt så skriv till matematiska institutionens studievägledare för att få hjälp.

- Skolornas matematiktävling
- Matematikens historia
- Tal och konstanter
 
- Mudd Math Fun Facts
- Eric Weisstein's world of Mathematics
- Math Pages
 
- Matematikprogrammet i LinköpingSidansvarig: jana.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-01-27