Göm meny

November 2007

För vilka reella tal x gäller logx2 . log2x2 = log16x2 ? ( logba är logaritmen av a vid bas b, dvs. blogba = a)

Lösning

Låt y = logx2 och z = log2x2, dvs. xy = 2 (a) och (2x)z = 2 (b). Observera att varken y eller z kan vara noll, ty x0 = 1. Eftersom yz = log16x2, så gäller även (16x)yz = 2 (c). Ekvationerna (a) och (b) ger

xy = 2 = (2x)z = (xy x)z = (xy+1)z = x(y+1)z.

Jämförelse av exponenter ger y = (y+1)z (d). Från (a) och (c) har vi på samma sätt

xy = 2 = (16x)yz = (24 x)yz = ((xy)4 x)yz = (x4y+1)yz = x(4y+1)yz.

Jämförelse av exponenter ger y = (4y+1)yz (e). Ekvationerna (d) och (e) ger (y+1)z = (4y+1)yz och efter division med z (då z inte är noll) fås y+1 = (4y+1)y, vilket efter förenkling leder till 4y2 = 1, dvs. y = 1/2 eller y = -1/2. Om y = 1/2, så kan (a) skrivas som x1/2 = 2 och kvadreringen ger x = 4. Om y = -1/2, så kan (a) skrivas som x-1/2 = 2 och kvadreringen ger 1/x = 4, dvs. x = 1/4. En kontroll visar att båda lösningarna stämmer.

/JanaSidansvarig: jana.bjorn@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03